Új játszótér a Vaszary János Általános Iskolában

Az Önkormányzatnak köszönhetően új játszóteret adtak át a Vaszary János Általános Iskolában.

A tanulók így esztétikusabb, biztonságosabb környezetben töltődhetnek fel a tanítási órákra.

Új játszótér a Vaszary János Általános Iskolában,Vaszary János Általános Iskola,Tata,programok,

Ott voltam ezen a tanárbúcsúztatón, és megerősíthetem, hogy csak dicsérni lehet minden nyolcadikos diákot és az összes tanárt. Az előadás mosolyogtató és ríkató is volt egyben.

Köszönünk mindent a Vaszary János Általános Iskolának! CSAK A SZÉPRE EMLÉKEZ(z)ÜNK! Nem lesz nehéz, mert főleg szép dolgok történtek.

Én csak azt mondhatom, hiszen az egyik nyolcadikos ballagó diák az én Drága gyermekem, hogy BÜSZKE VAGYOK RÁ !!! :-))) …és a többi diákra is, akiket megismerhettem az utóbbi pár évben.

Ajánlom ezeket a kis videókat mindenkinek, mert a szeretetről szólnak!

Baranta

A baranta fontos sajátossága az a speciális nevelési és közösségformálási rendszer, amely a hagyományos magyar életfilozófián és szimbólumrendszeren alapszik.

A stílus nem véletlenül nevezhető harcművészetnek: a magyar népi kultúra, a szokások, a hagyományos értékek és tudásanyag ismerete mellett a barantásnak ugyanolyan jól kell tudnia forgatnia a botot, vívnia a fokossal, vagy éppen használnia az ostort, ahogyan népi táncokat járnia, népdalokat énekelnie, vagy éppen magyar költőinket, íróinkat ismernie.

A baranta magyarhoz illő felfogásra nevel és sajátos kultúrát igyekszik létrehozni. Hívei szerint a hagyományokat a barantázó nem őrzi, hanem megéli, teremti, így válik szerves részévé a magyar kultúrának.

 

Forrás

 

táborok,programok,tata,kreativ magazin, táborok,tata,kreativ magzin,programok,

Tatai Néphagyományőrző Óvoda  Fűrdő Utcai Óvoda

Tata egyik legszebb, régi városrészében, közel a az Öreg-tóhoz és a Tatai Várhoz, patinás műemlék épületben található a Tatai Néphagyományörző Óvoda.

“gombaház”

Sajátos hangulatát boltíves folyosói, ablakai valamint az udvaron lévő, nyitott félköríves “gombaház”, és a náddal fedett kör alakú helyiség adja meg. Az épület valaha apácák otthonaként szolgált. Zárt udvarát a fajátékok és két különálló homokozó teszi még barátságosabbá.

Náddal fedett kör alakú helyiség az udvaron

Náddal fedett kör alakú helyiség az udvaron

Az óvoda környéke jó lehetőséget ad sétákra és kirándulásokra, s ezáltal a természet és a környezet megszerettetésére, az évszakok változásaiból fakadó népi időjóslások felidézésére.

Tatai Fürdő Utcai Néphagyományörző Óvoda

Tatai Fürdő Utcai Néphagyományőrző Óvoda

A népi kultúra tárgyai, a népköltészet alkotásai a gyermek érzelmein keresztül épül be az ízlés világába ezáltal is formálva esztétikai érzékét. Zenei, irodalmi és vizuális nevelése is e “gyökerekből” táplálkozik, amelynek anyaga a népművészet szép és értékes alkotásai.

Évzáró

 

 

Az óvoda a városban egyedüli programmal és öt osztatlan csoporttal működik. 121 férőhely biztosítja a gyermekek elhelyezését. Az óvoda saját főzőkonyhával rendelkezik, a gyermekek nevelését és gondozását 11 óvodapedagógus és 5 szakképzett dajka, valamint 3 konyhai dolgozó és 1 élelmezésvezető biztosítja.

Kiemelkedő szerepet kap a mindennapi életükben a néphagyomány éltetése mellett a környezet védelme, és az egészséges életmódra nevelés.
Legfontosabb alapelveik a gyermekközpontúság, a jó légkör és gyermekeik számára a biztonság megteremtése.
A nevelőtestület felismerte, hogy a néphagyomány ápolása, éltetése, a magyar nép kulturális értékeinek átadása az alkotó harmonikus gyermeki személyiség kibontakozásának egyik hatékony forrása. Az óvodában már régen megfogalmazták azt a célt, hogy gyermekeik megismerjék – életkori sajátosságaiknak megfelelően – a népszokások,néphagyományok, mondókák és a gyermekjátékok csodálatos világát. Olyan élményekhez juttatják őket, melyek az éntudat mellett a magyarságtudatot is megalapozzák.
A néphagyomány ápolása, éltetése.

A néphagyomány ápolása, éltetése.

Nagy hangsúlyt fordítanak az óvodai környezetben a természetes anyagok jelenlétére. A gyermekeket játékidőben a természetes anyagok közelsége motiválja, kíváncsiságból nyúlnak az agyaghoz, gyapjúhoz, bőrhöz, fonalhoz, fához. A belőlük elkészült tárgyak, népi gyermek játékszerek fejlesztik a gyermekek játékát,alkotókedvét és fantáziáját.

A óvodapedagógusok és a dajkák is próbálják a néphagyomány értékmegőrző, értékközvetítő szerepével megteremteni az egyensúlyt a régi és a mai világ között. Az óvoda programja nem csak a népművészet és a szokásőrző jeles napok elemeit öleli fel, hanem a mindennapi élethez kapcsolódó tevékenységeket is. Ennek összefoglaló keretét évszakonkénti rendezésben az “Évkör” adja.

A játékeszközök készítése közben alkalom nyílik a népmesék, mondókák, dalok felidézésére. A népszokásokról mesélt történetek hatást gyakorolnak erkölcsi ítéleteik alakulására, magatartás kultúrájukra, viselkedésmódjukra. Az udvaron a dalos játékok, a népi sportjátékok játszására is sor kerül. A dalos játékok a zenei fejlesztésben és az érzelmi nevelésben, a népi sportjátékok az állóképesség, a gyorsaság, az egészséges küzdőszellem kialakulásában kap fontos szerepet.
Az óvodában lehetőség van mozgásfejlesztő terápia igénybevételére, melynek szükségességét az óvoda fejlesztő pedagógusai mérik fel és határozzák meg.
Programjuk sajátossága, hogy közös gondolkodást és tevékenységeket kíván mind az óvoda dolgozói, mind pedig a családok részéről. A jeles napokhoz, hagyományokhoz, az óvoda Szüreti Báljához kapcsolódó közös együttlét, hagyományéltető, együtt nevelő folyamattá alakult át az évek során.
Óvodavezető: Fiú Ferencné
Óvodavezető helyettes: Takács Tamásné

Óvoda: 34-381-282

                                                                                                                         Ayam

2014/2015 -ös tanév időbeosztása – iskolai szünetek

2014/2015 -ös tanév időbeosztása

Akármennyire is fájó szívvel veszik tudomásul a gyerekek, sqajnos lassan megkezdődik a tanév.Érdemes minél előbb tisztában lenni a szünetek időpontjával, a szombati tanítási nyapokkal, hogy tervezni tudjunk!Ezért ez az összeállítás nagyon hasznos társa lehet minden iskoláskorú gyermek szüleinek és a gyermekeknek egyaránt!Jó megoldás lehet kinyomtatni, így mindig kéznél lesz, akár a pénztárcánkban, akár a hűtőre kifüggesztve!A tenév kezdete idén hétfőre, 2014. szeptember elsejére esik szeptember elsejére esik.iskolai szünet, tata, Az iskolai szünetek időpontjai :

Őszi szünet :2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart.
Az őszi szünet előtt az utolsó tanítási nap október 22-e, ezután október 23. munkaszüneti nap következik hosszú hétévégével!Az első tanítási nap az őszi szünetet követően november 3., ami hétfőre esik.

Téli szünet : 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart.A téli szünet előtt utoljára december 19-én kell iskolába menni, ez egy pénteki napra esik.Az első tanítási nap az új éveben pedig 2015. január 4. hétfő.

Tavaszi szünet : 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart.
A szünet előtt utóljára április 1-én, bolondok napján kell iskolába menni.A szünet után az első tanítási nap április 8. lesz, ami egy szerdai napra esik.

Sajnos a hosszú hétévégékért cserébe szombati tanítási napokat is be kell vállanunk, de szerencsére erre az évre csak 1 esik belőlük, ezek pedig október 18-ra esik.Október 18-án azért kell iskolába menni, mert október 23-a után október 24-ét is megkapják a gyermekek tanítási szünetnek.

Egyéb tanítási szünetek:

2015. Május 1. A munka ünnepe
2015. Május 25. Pünkösdhétfő

További jelen dátumok:

2015. január 16. Ez a nap az első félév vége, ekkor zárják le a bizonyítványokat!

2015. január 23. Eddig a napig fogja minden szülő kézhez kapni gyermeke előző félévi munkájának értékelését!

Az utolsó tanítási nap, mely még egészen távolninak látszik, 2015. június 15. lesz!

Érdemes tudni, hogy az idei tanév az általános iskolákban tanulóknak 181 nap hosszú lesz, a középiskolákban, gimnáziumban, szakközépiskolákban, szakmunkásképzőkben tanulóknak pedig 180 napot kell majd iskolába járniuk.

Forrás

Ma-TaTa-Túra

Immár hatodik alkalommal rendezik meg a természettudományos akadály-versenyt a városi és a kistérségi általános iskolák, illetve a tatai középiskolák mókusait.

Az állomásokon, vagyis a mókusodúkban, változatos, érdekes, gyakorlatias feladatok várják a csapatokat, az oduőrök útilapukon vezetik a pontszámokat. A megfejtések sikere vagy esetleges sikertelensége befolyásolja az útvonalat. Azt viszont a csapatok nem tudják meg, hogy helyes vagy helytelen választ adtak. Így valóban bolyongássá alakul a verseny 🙂 A majdani győztes csapat célja, hogy adott időn belül, minél több feladatot eredményesen oldjon meg; ezzel a legrövidebb utat bejárva teljesítse a feladatot.

Hangulatos, élményekben gazdag bolyongással gazdagodhat minden résztvevő a természetvilágában és gyönyörű városunkban!

 

mata